HANDBOEK DIGITALE ONDERWATERFOTOGRAFIE PDF

Misschien kan jij jeugdduikers opleiden? Bij de eerste kan je dansen met de manta's, bij de tweede genieten van de lichteffecten in de 'cenotes' en bij de laatste vol bewondering en respect haaien aanschouwen. Je zal ontdekken dat we afscheid namen van enkele bestuursleden en er nieuwe verkozen werden. Met enkele artikels over levensreddende acties, zuurstof toedieningssystemen, de Caisson in Rijsel en de examenvragen over Duiker-Hulpverlener, mag het belang van CPR en kennis over duikgeneeskunde wel blijken. Ook in onze Retro.

Author:Nikokazahn Tami
Country:Honduras
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):12 June 2009
Pages:247
PDF File Size:12.5 Mb
ePub File Size:1.36 Mb
ISBN:745-5-41901-714-5
Downloads:58576
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KihnMisschien kan jij jeugdduikers opleiden? Bij de eerste kan je dansen met de manta's, bij de tweede genieten van de lichteffecten in de 'cenotes' en bij de laatste vol bewondering en respect haaien aanschouwen.

Je zal ontdekken dat we afscheid namen van enkele bestuursleden en er nieuwe verkozen werden. Met enkele artikels over levensreddende acties, zuurstof toedieningssystemen, de Caisson in Rijsel en de examenvragen over Duiker-Hulpverlener, mag het belang van CPR en kennis over duikgeneeskunde wel blijken. Ook in onze Retro. Reportages Gedroogde zeepaardjes onderschept Met 'Glove Making' en ' Snelstartgids vrijduiken' promoten we de minder bekende sporttakken binnen onze federatie.

Daarom trekken we ook de kar tijdens de Scubapro Testdagen, waar je duikmateriaal kan uittesten. Erevoorzitters: Jozef Van den Berghe — statuten nelos.

Ongevalsaangiften Binnen de 15 dagen in dubbel naar het NELOS-secretariaat, vergezeld van een geneeskundig getuigschrift. Dit attest moet door de dokter worden afgeleverd binnen 3 dagen na het ongeval. Bij een dodelijk ongeval: binnen 2 dagen naar het NELOS-secretariaat en rechtstreeks naar Arena eventueel telefonisch of per fax : t. Verantwoordelijke uitgever: Ronny Margodt Steenovenstraat 24 — Varsenare Gsm 96 13 50 — voorzitter nelos. Oplage: meer dan ISSN-nummer: Advertentietarieven www.

De redactie en de uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertenties. De artikels ter publicatie in de Hippocampus moeten binnen zijn bij de redactie minstens 45 dagen voor de maand van verschijning. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens enkel te gebruiken voor de verzending van ons tijdschrift en de administratie van de liga overeenkomstig het doel van onze organisatie.

U heeft inzage- en correctierecht. Niets van deze uitgave mag overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Jeugdbegeleider, Jeugdinstructeur of Instructeur Jeugdduiken Open Water … misschien wel iets voor jou? Deze opleiding bestaat uit een theoretische sessie die doorgaat in het Duikershuis te Mechelen in het najaar.

Je krijgt er theorie over het jeugdduiken en praktische didactische leermethodes om aan onze duikende jeugd van 8 tot 14 jaar les te geven in zwembad en openwater. Ja, je leest het goed, je geeft les in zwembad en begeleidt kinderen in open water. We kondigen deze cursus nu al aan, maar inschrijven kan pas vanaf de volgende Hippocampus. Ben je Instructeur? Dan volg je dezelfde lessen en maak je dus hetzelfde traject mee.

Nadien volgt het meest boeiende aspect van gans de opleiding: je geeft les in het zwembad aan de kinderen in de jeugdduikschool. Minimum vijf lessen onder begeleiding van een jeugdinstructeur moet je geven. Je bent Instructeur en je wilt wel met kinde-. Je volgt dan het eerste luik theorie en doet twee oefenduiken onder begeleiding van een Jeugdduikinstructeur.

Deze verworvenheden blijf je behouden. Moest je ooit toch besluiten om les te geven, dan dien je alleen nog de didactiek te volgen luik 2 en 3 en een proefles te geven in het zwembad. Op de eerste zaterdag krijg je jeugdduikgeneeskunde, reglementering, materiaal en omgang met ouders en kinderen. Op de tweede zaterdag gaat de aandacht vooral naar de specifieke didactiek over 'Hoe les te geven aan onze jeugdduikers'. Op zondag, tevens de afsluiter van de lessenreeks, gaan we de praktische uitgewerkte voorbeelden bespreken en ze tevens toepassen in het zwembad.

We tonen ook een diashow van wat wel en niet kan in het zwembad. De Liga is intussen uitgegroeid tot een bloeiende federatie.

Willy van der Plas dankte John voor al die jaren intense en kameraadschappelijke samenwerking en voor zijn kritische kijk op de zaken. Je had over veel problemen je eigen mening, maar je kon ook compromissen sluiten om dan een gezamenlijke koers te varen.

Of zoals jij het steeds hebt gesteld: 'Wij verschillen wel in kleur maar niet in beleid'. Ronny De Meersman zorgde jarenlang op een discrete wijze voor het financieel beleid maar wel met een doortastende kijk op deze belangrijke zaak. Willy: "Het is dan ook dank zij jouw inzicht dat wij toentertijd ons duikershuis hebben kunnen bouwen zonder een beroep te moeten doen op bijkomende kredieten".

Het nieuwe bestuur wordt dus niet met lege handen achtergelaten. Guy Bosmans zorgde al jaren voor de organisatie van de boetiek in hechte samenwerking met de regionale verantwoordelijken. Hij heeft er mede voor gezorgd dat NELOS een spaarpotje heeft vergaard door de verkoop van cursussen en kledij. Willy: "Je was eveneens steeds aanwezig op allerlei evenementen met je boetiek en kon de mensen die je bijstonden en je klanten op een geweldige manier motiveren".

Willy vervoegde de Raad van bestuur in en volgde drie jaar later Jozef Van den Berghe op als voorzitter van NELOS en hij heeft deze taak tot op heden zonder onderbreking uitgevoerd. Het is een moeilijke opgave al zijn verwezenlijkingen op te noemen, daarom haalde John slechts enkele highlights aan, zoals de paritaire structuur van BEFOS en de bouw van ons eigen Duikershuis.

Maar die vier Heemskinderen waren eigenlijk met vijf … Het was namelijk niet toevallig dat Duikschool 't Zeepaardje de vergadering organiseerde in het gebouw dat vroeger een kraamkliniek was. Bovendien is Luce enkele jaren lid geweest van 't Zeepaardje. Daarom dat de voorzitter van 't Zeepaardje, Stijn Lambrecht, Luce de medaille voor meer dan 30 jaar lidmaatschap schonk. Willy: "Ze was de leading lady van onze liga met een organisatorisch talent zonder weerga en bemind door Tijdens de Stages in Frankrijk was ze de steun en toeverlaat van alle kandidaten.

Die konden in een periode van spanning een bemoedigend woord krijgen waardoor er terug energie vrij kwam om verder te doen Luce dankte iedereen voor de jarenlange samenwerking.

Velen van de NELOS-duikers kende ze al zovele jaren, sommigen zelfs de volle termijn van haar loopbaan. Ze vervolgde: "Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Ik was toen 32 en ben nu bijna 65 jaar. Ik heb gans mijn jongevrouwleven doorgebracht in jullie midden.

Het werk heeft mij nooit verveeld en ik heb het altijd met veel enthousiasme gedaan, want dat heb je nodig om goed te kunnen werken. Nu neem ik afscheid van mijn geliefde job, en van jullie, maar wel met een enorme waaier aan mooie herinneringen".

Maar nog twee 'ouwe getrouwen' namen afscheid. Zij hebben jarenlang de boekhouding nagekeken. Hun fiat was een geruststelling voor het bestuur en de algemene vergadering dat alles in orde was. Jarenlang hebben zij de commissies onder hun veren gezeten voor meer transparantie in hun financies en dit doel is bereikt.

De aflossing van de wacht is verzekerd. Dankzij zijn inzichten en onderhandelingen hebben we uiteindelijk retour gekregen en werd sponsoring van onze projecten een vanzelfsprekend feit". De Raad van Bestuur bood hem het Erevoorzitterschap aan zodat hij toch nog actief gebonden blijft aan onze Liga. Gedroogde zeepaardjes onderschept De Franse douane heeft De dieren kwamen van het eiland Madagaskar en zouden naar Hongkong worden vervoerd, zo meldde de krant Le Figaro maandag 9 februari De waarde van de dieren wordt op ongeveer Zeepaardjes staan op de lijst van bedreigde diersoorten en mogen dus niet gevangen noch ingevoerd worden.

Nochtans is het al de tweede vangst van gedroogde zeepaardjes dit jaar. In januari werden er aangetroffen in de bagage van een stel dat van de Chinese stad Shanghai onderweg was naar Spanje. Het paar zei dat de dieren zouden worden gebruikt om er bouillon voor baby's van te trekken.

De dieren werden in beslag genomen en de twee Chinezen kregen een forse boete. Ook in werden er op de luchthaven bij Parijs al eens Die zaten in negen plastic. De bestemming was de Chinese provincie Fujian. Heel wat zeepaardjessoorten zijn met uitsterven bedreigd.

Mensen vormen echter ook een grote bedreiging. Vissers die niet bewust vissen op zeepaardjes, maar hun netten hebben uithangen in een gebied waar ze zich voortplanten, vermoorden honderden zeepaardjes als die netten uit het water gehaald worden voor herstelling of winterstalling. Er verdwijnen ook heel veel zeepaardjes per ongeluk als bijvangst in visnetten. Erger is dat sommige vissers bewust zeepaardjes vangen, omdat er veel geld mee te verdienen valt.

Er wordt beweerd dat ze goed zijn tegen impotentie en astma. Ze worden. Boven: De Franse douane heeft Midden: Zeepaardjes staan op de lijst van bedreigde diersoorten en mogen dus niet gevangen noch ingevoerd worden. Onder: Ook in werden er al eens Gevangen zeepaardjes worden levend gedroogd en vaak verkocht als souvenir.

Daarnaast worden ze gevangen voor aquaria. Maar zeepaardjes zijn absoluut niet geschikt om in een aquarium te houden. Door de combinatie van dit alles is sprake van een enorme overbevissing.

Maar daarnaast zorgt de mens voor vernietiging van zijn leefomgeving, waardoor sommige habitats van zeepaardjes verdwijnen. Als het allemaal zo door gaat houden we straks geen zeepaardje meer over! Gelukkig zijn er organisaties — zoals Project Seahorse — die vissers proberen te sensibiliseren.

Bovenstaande prijzen zijn incl. De duikpakketten zijn incl.

MANNINGTON ADURA PDF

Test: Sealife DC2000 onderwatercamera

Distance Training - Digital Photography Course. Digital photography course by Distance learning. By doing this course in the comfort of your own home, you will learn the important basic rules and tips to take brilliant and professional photos. Also to build up a portfolio and learn how to use digital photography.

CUENTO PALUDISMO VICTOR CACERES LARA PDF

PADI Instructor Manual 2015 Nederlands (Dutch)

JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser. Underwatercameras Shop all Brands. Camera type. Top 5 underwatercameras.

GARTNER IPS MAGIC QUADRANT 2013 PDF

Onthoud mijn gegevens. De SeaLife DC is in staat tot grote dingen mits je hem serieus neemt! Onderwaterfotograaf Ron Offermans testte deze allrounder in Nederlands water. Aangezien ik op dit moment ook bezig ben met een nieuw handboek digitale onderwaterfotografie, speciaal voor beginners, is dit een goede gelegenheid om de camera ook voor deze doelgroep te testen. De camera wordt aangeprezen als de ideale camera voor zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf. Elke doelgroep heeft zijn eigen eisen.

Related Articles