LJUDSKI RODE USTANI PDF

Log in Sign up. Format: paperback. Paul Jungclaus rated it it was ok Jul 21, David Icke is a writer and public speaker. The Lion Sleeps No More. He has toured all over world giving presentations and has written over 10 books sharing his research and views regarding the current state of society and global events. To see what your friends thought of this book, please sign up.

Author:Kazrajar Vudogor
Country:Chad
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):7 November 2011
Pages:400
PDF File Size:15.85 Mb
ePub File Size:14.21 Mb
ISBN:824-4-85550-541-9
Downloads:45170
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygogamiThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Divnoj Yevi, mojoj velikoj, velikoj prijateljici koja nas je napustila u vrijeme nastajanja ove knjige. Credu Mutwi Mojem sudrugu, Neilu Hagueu.

Gurdjieff, citiran od strane P. Kada biste osjetili glad jednostavno biste posegnuli kroz zatvorena vrata hladnjaka. Nikakva nam blaga ne bi ostala sakrivena. Nikakve nas prepreke ne bi mogle zaustaviti.

Nisam samo cigla u z id u Prodaju nam "film" Prodaju nam "film" Kodirana istin a Pa, gdje su? Svemirski brod M jesec Dekodirana stvarno st Skinim o'uroke' U stanak Uostalom, i nemamo neki prevelik izbor. Zakopati glavu u pijesak i uvjeriti samog sebe da tornada nema? Kuc, kuc, kuc. Probudio sam se. Postajao sam svjestan. Ili barem svjesniji. Ja sam Ethel Brown Ljudski rode, ustani O no je sam o svjesnost.

Tko sam ja? Um, kao posrednik u iskustvu Svijesti, sasvim je O. Ne, jednostavno istinito. Taj prikazi. Ja nisam David Icke 5 Um percipira stvarnost u smislu odjeljivosti, strukture, jezika, hijerarhije, zakona, vrem ena, prostora i individualnosti. No, ovdje se ne radi samo o pukom zaboravljanju. I izvan Svijesti. U takvom nas stanju m ogu m asovno kontrolirati.

Da, iz Svijesti. I susjedi, i ljudi na poslu? Um, Um, Um. Govorite li stvari koje su izvan sposobnosti Uma da ih razum ije m orate, po definiciji, biti ludi tj. Hvala svima na koje se to odnosi. Sm atra se da su te fluktuacije em itirane energije povezane s principom tjelesnog sata.

Nikad se ne m ijenjaju sve dok ne prepravite softverske kodove ili prom ijenite disk. Na engleskom ih nazivamo izrazom dense2. To je suludo! Ali upravo tako funkcionira kognitivni nesklad. Sve posjeduje svojevrsnu svjesnost, pa tako i Um. O n je svjestan da su dani njegove prevlasti - dopusti li Svijesti da se izrazi unutar ove stvarnosti - zauvijek odbrojani. To je izraz zemaljski uvjetovane svjesnosti, U m apod utjecajem pet osjetila. Gotovo svaki put pobjedu odnosi glava.

Kada bi netko npr. Njihove bi im glave govorile da je vjerojatnost da zrakoplov padne vrlo mala. Mi jesm o Svijest, za njom ne trebam o tragati.

O na to, jednostavno, m ora. To je njeno prirodno stanje. Tada postajem o Ethel i Charlie. Ja nisam David Icke. Zbilja nisam nim alo m ario za logaritm e, ili algebru, ili bilo 20 Ljudski rode, ustani Kao da m i je govorio neki tihi glas. Svakog dana provodio sam sate i sate s loptom. Ni na trenutak. Igrao sam najbolje do tada.

Timovi su bili potpuno neravnopravni i bio sam bom bardiran udarcim a sa svih strana. Te posljednje godine artritis je bio izuzetno bolan, svakodnevni treninzi za m ene su predstavljali pravu m uku, sve dok m i se zglobovi ne bi zagrijali. O djednom sam uspio udahnuti. Nisam se mogao pom aknuti u krevetu, a kamoli hodati. H m m m , dajte mi, m olim vas, novi san. Krasnih li izgleda. Radio sam kao izvjestitelj i spiker u redakciji BBCevih regionalnih i nacionalnih vijesti da bih N akon nekoliko godina htio sam napustiti taj posao.

Pogledajte npr. Gornje zagrade stavio je autor; op. Umjesto toga sam Zelena stranka je stigla, ali, kako se pokazalo, ne zadugo. To su samo etikete proistekle iz perspektive Uma koji sve vidi kao dualnost i polarnost, dok Svijest vidi jedinstvo svega. Sve su one niti u istoj tapiseriji zvanoj iskustvo. Novinarstvo je posve bjelodana tvorevina Uma.

Uglavnom se radilo o ljubavnim 29 30 Ljudski rode, ustani O nu prisutnost nisam spominjao. Ali, kada pom aknete skalu s valne duljine Radija 1 on ne prestaje s em itiranjem. To je njihova jedina stvarnost - stvarnost Uma. O, jest, jest. K om unikatori iz drugih dim enzija projiciraju informacije, ili misli, u energetsko polje ili m ozak vidovite osobe, a ona ih potom dekodira u ljudski jezik.

Idi ruku p o d ru k u s ostalim a kako biste jedni druge mogli podizati kada padnete. Politika nije za nj. U to sam vrijeme bio televizijski spiker u BBC-evoj sportskoj redakciji i nacionalni glasnogovornik Zelene stranke. Ideja o pet knjiga koje sam navodno trebao napisati u tri godine o 34 Ljudski rode, ustani Tako vam je to. Teme su bile gotovo navlas iste.

Ne radi se o nekim m alim prom jenam a, o sitnici ovdje ili ondje. Treba ukloniti jed n u golem u sjenu i na vam a je, [ljudima] p o pu t [tebe] da se posvetite Vi koji ste u prv im redovim a svega toga p o p u t ralice ste za snijeg.

Vi ste tanki kraj klina. Vi zbilja imate Atm osfera u sudnici odm ah se prom ijenila, a suci su se povukli kako bi razm otrili novonastalu situaciju. Vlasti nisu imale drugog izbora doli prihvatiti takvu argum entaciju. Ali, opet, m nogobrojne su razine jednog te istog iskustva.

INGELEC MAROC CATALOGUE PDF

Ljudski Rode Ustani - David Icke

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Divnoj Yevi, mojoj velikoj, velikoj prijateljici koja nas je napustila u vrijeme nastajanja ove knjige. Credu Mutwi

LOGARYTMY ZADANIA I ROZWIZANIA PDF

LJUDSKI RODE USTANI - David Icke

.

AURELIA LOUISE JONES TELOS PDF

David Iche

.

Related Articles