SLOBODNA DECA SAMERHILA PDF

Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Finding libraries that hold this item You may have already requested this item.

Author:Malajar Zoloshakar
Country:Republic of Macedonia
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):28 January 2007
Pages:261
PDF File Size:20.83 Mb
ePub File Size:11.87 Mb
ISBN:404-2-97742-814-7
Downloads:26562
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TulabarLearn more about Scribd Membership Home. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime. Uploaded by moony Document Information click to expand document information Date uploaded Jul 05, Did you find this document useful? Is this content inappropriate? Report this Document. Flag for Inappropriate Content.

Download Now. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Arthur Schopenhauer - Svet kao volja i predstava 1. Jump to Page. Search inside document. Naslov originala: A. Zamenjivanje autoriteta slobo- dom bilo je osnovni princip tog samoopredeljenja. Ovakav stav oznatio je povetak progresivnog obrazovanja i predstavljao vazan korak u razvoju litnosti.

U poslednje vreme ima sve vise nepovoljnih reagovanja na progresivno obrazovanje. Danas mnogi veruju da je sama ta teorija pogresna i da bi je tre- balo baciti u zapecak. Verujem: da ideja o slobodi dece nije bila pogres- na, ali da je ona gotovo uvek bila izvitoperavana. On se pre- tvara da autoritet ne postoji, da se sve Gini uz saglas- nost pojedinca. Slobodna deca Samerhila 1 drustva.

U takvoj organizaciji proizvodnje, pojedincem se upravlja i manipulie. Pojedincem se takode upravlja i manipulige i u oblasti potrosnje u kojoj on, navodno, ispoljava slo- bodu izbora. Isti izumi primenjuju se i u progresivnom obrazo- vanju. Roditelji i nastavnici po- brkali su istinsko neautoritarno obrazovanje sa obra- zovanjemt putem ubedivanja i skrivene prinude. Na taj nagin je progresivno obrazovanje degradirano.

II Sistem A. Nila predstavlja radikalan pristup odgoju deteta. U Skoli Samerhil autoritet nije maska za sistem manipulisanja. Oni se mogu ovako rezimirati: 1. Intelektualni razvoj nije dovoljan za obrazovanje. Obrazovanje mora da bude i intelektualno i emocio- nalno. Dete nije altruist. Ono jo8 uvek ne voli u smislu zrele ljubavi odraslog foveka. Altruizam se razvija poste detinjstva. Dogmatski nametnuti, disciplina i kaZnjavanje stva- Taju strah, a strah stvara neprijateljstvo.

Opsedne disciplinske mere prema deci su Stet- ne i ometaju normalan psihitki razvoj. Ovaj vrlo vatan princip koji naglaSava Nil sastoji se u tome da poSto vanje lignosti mora da bude uzajamno. Nastavnik ne upotrebljava prinudu protiv deteta, ali ni dete nema pravo da upotrebi prinudu protiv nastavnika. Autor kaze da, tokom 40 godina rada u Samerhilu, nikad nije sla- gao neko dete. U Skoli Samerhil nema veronauke. On naglaSava da je vrsta lignosti kakvu mi razvijamo — tovek mase.

Nil je realist. In Citajudi ovu knjigu, osetio sam veliki podstrek i ohrabrenje. To ne znati da se slatem sa svakim stavom autora. Nil Mogao bih na ovome mestu da ukagem na svoje dve glavne rezerve. Dalje, autor je ogrezao u Frojdove pretpostavke. On uspeva da otuva bes- kompromisnu veru u Zivot i po8tovanje prema pojedin- cu.

No, ta dinjenica ni u kom pogledu ne umanjuje znataj ove knjige. Nil ispoljava beskompromisno poftovanje prema Zivotu i slobodi i radikalno negiranje prinude. Ona dolaze kroz vas, ali ne od vas, I mada su vama, ona vam ipak ne pripadaju. Motete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli, Jer ona imaju viastite mish. Motete udomiti njihova tela, ali ne i njihove duse, Jer njihove duse obitavaju u domu sutra3njice koji vt ne molete posetiti, cak ni u snovima. Vi ste Iukovi iz kojih se vaSa deca kao tive strele odapinju.

Od kada ju je Frojdov genije otiveo, psihologija je daleko dospela, ali ona je jos uvek nova nauka koja obale nepoznatog kontinenta tek ucrtava u kartu. Godine intenzivnog rada na vaspitanju dece uve- rile su me da srazmerno malo poznajem sile koje motivigu Zivot.

Ubeden sam, medutim, da roditelji koji su morali da se pozabave samo sopstvenom decom znaju mnogo manje nego ja. Sta je oblast psihologije? Predlazem red ledenje. Ali, koja vrsta letenja? Ono je u stanju rata sa samim sobom, pa je otuda i u ratu sa svetom. TeZak Sovek je u istoj vreci. Samerhil je osnovan Skola se nalazi u ataru sela Leistona u Safoku, u Engleskoj, a udaljena je oko kilometara od Londona.

Ima dece koja do- laze u Samerhil sa pet godina, dok druga stizu u poz- nijem uzrastu, kao petnaestogodiinjaci. Deca uglavnom ostaju u Skoli do svoje Sesnaeste godine. Deca su rasporedena u tri starosne grupe: grupa najmladih obuhvata decu izmedu pet i sedam godina; srednja, decu od osam do deset; i grupa najstarijih, decu od jedanaest do petnaest godina.

U ovom trenutku , medu nama je petoro dece iz Skandinavije, jedno iz Holandije, jedno iz Ne- matke i jedno iz Amerike. Nit Deca stanuju po starosnim grupama, a u okviru svake grupe nalazi se po jedna domoupraviteljka. Sobe se ne pregle- daju, niti ih iko posprema umesto udenika. Deca se brinu sama o sebi.

Niko im ne odreduje ni natin ode- vanja: ona se u svim prilikama oblate kako im padne na pamet. Samerhil je poteo kao eksperimentalna Skola. On to vise nije. Dobro Slobodna deca Samerhila 23 sam znao da je sve to pogre8no, a bilo je pogregno jer se zasnivalo na koncepciji odraslih o tome Sta deca treba da budu i kako treba da ute. Takva koncepcija Poticala je iz doba u kome je psihologija bila jos ne- poznata nauka.

Da bismo to postigli, morali smo da se odreknemo svake discipline, svakog upravijanja, nametanja, moralnog va- spitanja, veronauke Smatrali su nas odvainim, no to zaista nije zahtevalo hrabrost sa nage strane. Mislim da je dete po prirodi mudro i realno. Kako izgleda Samerhil? E pa, jedno je sigurno, a to je da Gasovi nisu obavezni. Deci je data puna slo- boda da ih pohadaju, ili da se drie podalje od njih — — godinama, ako tako Zele. A dete koje hoce da nauti slo- Zeno deljenje uspece u tome ma kakav mu natin na- stave pruzili.

DeSava se da to traje mesecima. Vreme dolazenja k sebi zavisi od to- ga koliko je mrinje u njih usadila prethodna 8kola.

Jednoga dana pozvao ga je direktor fabrike. Kada biste, recimo, ponovo birali, da li biste oti8li u Iton ili Sa- merhil? Vi ste u8li kao da ste mi ravni. A, uzgred, Sta ste ono rekli, u koje odeljenje biste Zeleli da pre- dete? Diek nije polozio prijemni na univerzitetu jer je mrzco utenje iz knjiga. No, nepoznavanje Lembovih eseja i francuskog jezika nije ga unazadilo u Zivotu. On je danas uspesan indenjer. U naioj Skoli ne postoje razredni ispiti, no ja, s vremena na vreme i Sale radi, vrsim neku vrstu pro- pitivanja.

Daleko od toga da su njihove intelektualne sposobnosti manje, pre je u pitanju to Sto su ova deca bila do te mere naviknuta na red u kolotetini ozbiljnosti, da ih zbunjuje i naj- manja ledernost u pristupu.

U svim razredima se mnogo radi. Dejvida, starog devet godina, morali smo da izo- lujemo zbog velikog ka8lja.

HAVOLINE XLC PDF

Aleksandar Nil - Slobodna Deca Samerhila

.

HORNBACH PROFIBUCH 2013 PDF

Slobodna deca Samerhila

.

LM3876 PDF

Slobodna deca Samerhila ili kako da deci postavimo zdravu granicu?

.

Related Articles