KAKO EDITIRATI TEKST U PDF

Lingvisti s iskustvom. Vrhunski lektori. Izvorni govornici. Prevodi koje radimo su visokoprofesionalni i kvalitetni. Osim toga, uhodana smo ekipa koja radi brzo, bez obzira na komplikovanost projekta. Njegova engleska transliteracija je Hanuka ili Chanukah.

Author:Vule Arashit
Country:Tajikistan
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):15 March 2016
Pages:58
PDF File Size:15.59 Mb
ePub File Size:12.25 Mb
ISBN:748-5-75860-118-9
Downloads:24632
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojalmaranThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. U ovom modulu demo vidjeti kako upotrijebiti niz opcija I alata koje vam nudi MS Word prilikom obrade teksta.

Na sl. Ako u okviru sa zadacima New Document, prikazanom na sl. Isto tako, u polju File name, MS Word de sam automatski odrediti ime dokumenta. Napomena: Kada prvi put spremate neki dokument, klikom na ikonicu Save, u Standard traci sa alatkama, otvoride vam se Save As dijalog kao na sl. Ako otvorite dokument i u meniiju kliknete na File Properties, otvoride vam se dijalog ime dokumenta Properties sl.

U primjeru na sl. Trake sa alatima su ustvari, grupa komandi namjenjenih za obavljanje iste radnje alati za formatiranje teksta, za kreiranje i obradu tabela, itd. Svaki tab odgovara tipu aktivnosti Insert, Page Layout,itd Oblik teksta i pozadina de vam se prikazati u ovom pregledu. Klikom na jednu od ikonica promjenide se prikaz.

Da bi ste unijeli ove znakove, uradite sljedede: 1. Ove znakove, standardno, ne vidite kad unosite tekst u dokument. U MS Word-u postoji opcija koja se zove Overtype prekucavanje.

Ako koristite ovu opciju, ne morate prvo obrisati tekst pa unositi novi. Pritiskom na dugme Find All dobidete rezultat pretrage kao na sl. Zatim, u meniju kliknite na Edit Paste ili kliknite na ikonicu Paste na Standard traci sa altkama : 2.

Nakon komande Cut, taj dio teksta se obrisao sa ove pozicije. Napomena: Klikom na ikonicu Undo a ne na strelicu pored ikonice vradate se jedan korak unazad. Redo komanda de biti aktivna samo kada uradite kliknete na komandu Undo.

U ovom poglavlju vidjedemo osnovne komande za oblikovanje teksta, kao i rad sa Stilovima. Copyright Ove komande se nalaze na Standard traci sa alatkama. U dijalogu Font sl. Ako otkucate dve crtice, a ne stavite razmak ispred toga, napravi se crta —.

Kada formatirate oblikujete pasus, dovoljno je da postavite kursor bilo gdje unutar pasusa i primjenite komandu. U ovom dijelu vidjedemo kako se kreiraju pasusi, kao i koje su to komande i opcije za formatiranje oblikovanje pasusa. Tabulatori vam omogudavaju da poredate poravnate tekst lijevo, desno, centralno ili na decimalne karaktere. Primjer 3: Center Tab 1. Primjer 4: Decimal Tab 1. Kada kreirate novi tabulator: 1. Tu su sljedede opcije: o Single standardan razmak o 1.

Primjer je dat na sl. Kada kliknete ovo dugme, otvoride vam se dijalog Customize tip liste. Sa tom olovkom kliknite na svaku ivicu delije da bi promjenili njihove boje. U Wordu postoji Clip Art galerija. Svaka grupa predstavlja neku oblast npr. Da bi selektovali objekat, uradite sljedede: 1. U glavnom dokumentu dodajete informacije koje de biti jednake u svakom primjerku. Kod tipskih pisama, na primjer, adresni blok i ime za pozdrav bi trebalo da budu jedinstveni na svakoj kopiji.

Ime svakog polja sa podacima navedeno je u prvom redu delija koji je nazvan Column Header zapis u zaglavlju slika Radi nastavka primjera, koristidemo opciju koju smo prvi put izabrali — Select from Outlook contacts. Klikom na ovu opciju otvoride se dijalog Merge to New Document objedini u novi dokument.

Podrazumijevana vrijednost je unaprijed definisana postavka. Mi demo vidjeti kako se dodaju datum, broj stranice i ime dokumenta. Kada otvorite Header and Footer pregled, automatksi de vam se pojaviti Header and Footer traka sa alatkama. Na toj traci postoje polja koja smo spomenuli u prethodnom pasusu. Otvoride vam se prozor Print Preview.

Ako hodete da povedate pregled, koristite padajudu listu Zoom. Klikom na dugme Close zatvarate prozor Print Preview i vradate se na dokument.

Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Your name. Close Submit. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script. Size px x x x x We need your help!

ENDOBUTTON SMITH AND NEPHEW PDF

Wikipedija:Kako uređivati stranicu

Account Options Prijavite se. Ljestvice popularnosti. Nova izdanja. Are you studying English and you want to know the meaning in real Urdu font. Then this program is for you.

COSMAS INDICOPLEUSTES PDF

VOB to MKV

Seven ways to create a drug epidemic On the evidence of history, there are seven common ways in which to destabilize a drug ecology and create a drug epidemic. Each wrecking tactic has been tried and tested in the field, and comes with a warranty. Read the evidence the other way round and we have here a pretty reliable set of ideas on how to protect the drug ecology from bad happenings. Submit the fabric of the intended target population to an intense strain of a kind to damage family and social relationships, fragment that society and create sectors of great poverty and contrasting wealth, destroy the old community gods and build no new values, leave youth adrift, create the soil for the epidemic and the wind is likely to blow in the seed to take root.

Related Articles